Huishoudhulp

Wanneer u overweegt om een poetshulp in huis te nemen, dan bent u bij Uw Helpende Hand aan het juiste adres voor vrijblijvende informatie. Ook in de procedure om effectief voor een huishoudhulp te kiezen, bieden wij u het nodige advies.

Huishoudhulp

Hoe werkt het?

Contacteer ons vrijblijvend met uw voorkeursdag, uren en specifieke diensten waarop u beroep wilt doen. Bij voorkeur wordt wekelijks of tweewekelijks in blokken van 4 uur gewerkt. U kunt uw aanvraag tot poetshulp telefonisch of per mail bezorgen.

De huishoudhulp die wij bieden wordt vergoed in de vorm van dienstencheques. Als u nog niet over dienstencheques beschikt, dan kunt u alvast via Sodexho uw gebruikersnummer aanvragen via deze link: www.dienstencheques-vlaanderen.be. Wist je dat een dienstencheque van € 9,00 fiscaal aftrekbaar is en daarom nog maar slechts € 7,20 kost? Wie liever werkt met elektronische dienstencheques mag ons gerust contacteren voor meer uitleg.

Vervolgens bekijken we samen wat er mogelijk is in het huidige personeelsbestand, rekening houdend met uw gestelde voorkeuren. We bekijken alle mogelijkheden, zodat we u zo snel mogelijk kunnen helpen met onze huishoudhulp.

Van zodra we tot een gezamenlijk akkoord zijn gekomen, kan de poetshulp van start gaan op de overeengekomen momenten. U betaalt de poetshulp dan eigenlijk één dienstencheque per gepresteerd uur.

Algemeen huisreglement huishoudhulp

Als klant maakt u gebruik van een huishoudhulp werkzaam bij Uw Helpende Hand bvba. Om de continuïteit te garanderen, is het belangrijk dat er een aantal huisregels in acht worden genomen.

 1. De huishoudhulp wordt geleverd aan de hand van dienstencheques. Gelieve erop toe te zien dat u steeds in het bezit bent van uw dienstencheques. Indien u met elektronische dienstencheques werkt, zorgt u ervoor dat er voldoende dienstencheques in portefeuille zijn. Indien de verschuldigde dienstencheques niet tijdig in ons bezit zijn, behoudt dit ons het recht om u hiervoor een factuur te zenden van € 22,00 per uur prestatie vermeerderd met € 7,00 administratiekosten. Onze voorkeur gaat uit naar papieren dienstencheques.
   
 2. Onze huishoudhulpen hebben allemaal contracten van onbepaalde duur volgens een bepaald uurrooster. Wanneer de huishoudhulp niet hoeft langs te komen, moet het kantoor ten minste 5 werkdagen vooraf verwittigd worden op het nummer 050/54.72.40. Bij niet tijdige verwittiging zou dit voor uw poetshulp acuut loonverlies betekenen, die onherroepelijk zal aangerekend worden aan € 22,00 per uur vermeerderd met € 7,00 administratiekosten. Hiervoor zal u een factuur toegestuurd worden. Het is dus belangrijk om het kantoor tijdig te verwittigen. Bij herhaling behouden hebben we het recht om de poetshulp onmiddellijk stop te zetten.
   
 3. Bij ziekte van onze medewerker wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door het kantoor. Indien gewenst kunnen we dan eventueel een vervangende huishoudhulp voorzien in dezelfde week waarin ons personeelslid afwezig is. Bij verlof zal onze medewerker u zelf hiervan inlichten. We kunnen dan indien gewenst een tijdelijke vervanging voorzien.
   
 4. Onze huishoudhulpen zijn verzekerd voor arbeidsongevallen bij AG Insurance onder polisnummer 97138328. Dit zowel op het werk, alsook de weg van en naar het werk. U moet dus geen eigen verzekering afsluiten.
   
 5. Bovendien zijn we verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid bij AG Insurance onder polisnummer 99534211. Onze huishoudhulpen zijn dus verzekerd voor eventuele schade door hen aangericht. Er moet wel met een aantal voorwaarden rekening worden gehouden. De vrijstelling van € 250 is ten allen tijde ten laste van de klant. Onder geen enkel beding zal BVBA Uw Helpende Hand tussenkomen in deze vrijstelling, alsook zal BVBA Uw Helpende Hand niet tussenkomen in eventuele andere vergoedingen om de geleden schade te vereffenen. Tevens zijn we niet verantwoordelijk voor elke beslissing omtrent de aanvaarding door onze verzekeringsmaatschappij.
   
 6. Gelieve vooraf steeds goede afspraken te maken om zoveel mogelijk problemen en misverstanden te vermijden. Voorbeeld: Mag de poetshulp uw privébureel nooit poetsen, laat dit dan zeker vooraf weten. Ook wanneer u bijvoorbeeld delicate vloer hebt die met een speciaal product moet gepoetst worden.
   
 7. Onze klanten moeten steeds handschoenen voorzien, alsook een schort voor wanneer de kledij van onze poetshulpen bevuild kunnen worden bij het uitvoeren van de werkzaamheden (bv. tijdens het koken). Bovendien mogen onze huishoudhulpen geen werken uitvoeren met gevaarlijke bijtende producten (bv. amoniak, tinner, white spirit, antikal...). Het gebruik van deze middelen is steeds op de verantwoordelijkheid van de klant. Onze poetshulpen zullen ten allen tijde dergelijke werken weigeren.
   
 8. Onze huishoudhulpen mogen enkel privévertrekken schoonmaken. Respecteer dit. Als we vaststellen dat er vertrekken gepoetst worden die voor beroepsdoeleinden dienen, dan zal de poetshulp onmiddellijk stopgezet worden.
   
 9. Onze medewerkers zullen u zelf inlichten betreft hun verlof. In geval van vervanging kunt u ons kantoor contacteren op het nummer 050/54.72.40.
   
 10. De poetshulpen mogen enkel huishoudelijke taken uitvoeren en dit op een beperkte hoogte van maximum 3 treden op een veilig trapladdertje. De huishoudhulpen mogen geen tuinonderhoud doen. Ook schilderen en behangen zijn geen taken die behoren tot hun takenpakket. Strijkwerk en boodschappen doen, behoort wel tot hun taken.

Heeft u vragen omtrent ons huishoudreglement? Dan kunt u ons steeds contacteren.